Lidhje

Lidhje 2
Lidhje 3

Silence Connected

Hapi 1

Shkarko Silence App
E gjen ne Google Play
dhe App Store.

E Disponueshme për:

iOS android
Shkarko APP Silence

paso 1

Hapi 2

Lidh S01 tënd me profilin e Silence-App
Regjistrohe S01 tënd me App
nëpërmjet kodit QR të lidhur me motorrin.

Sigurohu që celulari dhe motorri të kenë valë GPRS/3G.

paso 2
paso 2
paso 2

Hapi 3

Autorizo ose jep akses në App për të hapur Bluetooth.
Have Fun
Verifiko të gjitha karkateristikat: ndize motorrin nëpërmjet APP, vendose cel në kuadrin e motorrit.

* Nëse sesioni mbyllet kur ta rihapësh App do të kërkojë sërish login si ne fillim. Rekomandohet që App mos të mbyllet nëse përdoret shpesh.

* Për një funksionim shumë të mirë të App, sigurohu që Bluetooth të jetë gjithmonë i ndezur brenda vetë APP, mund ta gjesh te User – Manage Your Account.

paso 3
paso 3
paso 3

app Silence

Funksionet

silence app

Mjetet Elektrike
Silence jane te
lidhur plotësisht
me App Silence.

geolocalizacion

Gjej motorrin tënd me aplikimin do të dish në cdo kohë vendodhjen e motorrit tënd S01.

app S01

Kontrollohe në cdo kohë Silence tënd
Hape dhe mbylle S01 tënd nëpërmjet app:

Nga larg, shtyp butonin e mesit.
nga afër: Power by shake.. Mund ta hapësh motorrin, duke qëndruar ulur dhe duke tundur celularin.
geolocalizacion

Hape sediljen automatikisht brenda sediljes do të gjesh levën e sigurisë për të zhbllokuar ose bllokuar baterinë.

app S01

Kontrollo gjëndjen e baterisë dhe motorrit mund ta dish në cdo kohë SoC(gjëndjen e karikimit) të baterisë, do të vijnë njoftime, mbi temperaturën e mjetit dhe elemetët më të rëndësishëm.

ruta

Planifiko intinerarin tënd vendos destinacionin në app dhe do të krijohet një intinerar për të ndjekur dhe do të kesh informacion mbi kohën dhe kilometrat e mundshëm për të garantuar që bateria të jetë optimale për të arritur destinacionin.

cuenta

Zbulo Carbon Footprint tënd do të zbulosh se sa CO2 mund të shmangësh për cdo udhëtim.