Energjia

Energjia 1
Energjia 2
Energjia 3

be power battery pack

Autonomia km / range

me Battery Pack

5,6 kWh

L3e (Motocikli)

100Km/h

Homologuar me WMTC

137 Km

** The range may vary due to different factors, such as the weight of the driver, outside temperature, wind speed, condition of the road or driving habits.

The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of model without prior notice by technological evolution of the same

Daniel Aguilar
null

E Sigurt

null

Rezistente ndaj ujit

null

Komode dhe e shpejt

null

Lidhet me app

null

Kariko me energji solare

null

Karikohe në cdo prize normale

null

Konvertohet nga dc në ac

Lithium-Ion Bateri

Tipi

5,6 kWh

Kapaciteti

-20ºC a 55ºC

Temperatura

137 km Autonomia

Homologuar me WMTC

Trasport tip trolley

Unike dhe eksklusive

Energjia 5

1

Hape me APP, me çelës ose me frena në të njëjtën kohë dhe shtyp levën

Energjia 6

2

Aktivizo levën

Energjia 7

3

Tërhiqe baterinë pa i hapur dorezën, në momentin që është në tokë, përdor levën

Energjia 8

4

Transporto PBP

Energjia 9

5

Lidhe baterinë me cdo prizë

Energjia 10

6

Mbas karikimit hiqe nga priza

Energjia 11

7

Transportohe PBP dhe rilidhe me motorrin

Energjia 7

8

Sigurohu që bateria të jetë e lidhur plotësisht

Energji e qëndrueshme për tërë jetën

Power Battery Pack multifunksionale: mblidh energji dhe përdore
për cdo gjë, nga S01 energji për shpinë, punën, kamping ose varkën…

Merr energji

Energjia 13
0%

    Jep energji