Happy cities

T’atreveixes amb Silence a fer millors les ciutats?

0
Km

recorreguts vehicles Silence

0
CO2

no emititdos pels vehicles Silence

Petjada de carboni

“La petjada de carboni es coneix com« la totalitat de gasos d’efecte hivernacle (GEH) emesos per efecte directe o indirecte d’un individu, organització, esdeveniment o producte ». Tal impacte ambiental és mesurat duent a terme un inventari d’emissions de GEH o una anàlisi de cicle de vida segons la tipologia d’empremta, seguint normatives internacionals reconegudes, com ara ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol entre d’altres. La petjada de carboni es mesura en massa de CO2 equivalent. Un cop conegut la mida i l’empremta, és possible implementar una estratègia de reducció i / o compensació d’emissions, a través de diferents programes, públics o privats. “

** Dades estimades segons vehicles venuts i mitja de km anuals realitzats pels nostres clients. I sobre càlcul GEH per a motos equivalents a 125cc.