Política de Seguretat i Salut Laboral

La política de Seguretat i Salut Laboral en SILENCE ens serveix de guia per poder gaudir de la feina, garantint, sobretot, un desenvolupament adequat i segur de les nostres tasques. Aquesta guia requereix de la implicació de TOTS els treballadors per assolir el benestar conjunt del nostre equip humà i el de les nostres contractes.

La millora contínua és clau per arribar a l’excel·lència i això inclou les polítiques de seguretat i salut laboral. Planifiquem i posem en marxa activitats preventives amb l’objectiu assolible d’aconseguir un ambient de treball zero incidents, sense casos de lesions personals, malalties professionals o danys a les instal·lacions.

Som una indústria de mobilitat elèctrica, això vol dir que vetllem especialment pels equips i productes electrònics. Tots són components segurs, però hem de esmerar les precaucions a aplicar les mesures de seguretat correctament. És important identificar qualsevol factor de risc per poder realitzar activitats preventives que ens protegeixin davant de qualsevol possible incident. Integrem l’activitat preventiva en totes les nostres decisions.

Cal que visualitzem de manera conjunta la millora de les condicions de treball i de les actituds personals en l’empresa, per aconseguir establir una cultura preventiva en tota l’organització.

Ens esforcem per aconseguir un entorn de treball que potenciï el creixement humà en una empresa saludable que compleixi amb totes les normes, lleis i reglaments aplicables, tant interns com externs.

Direcció.

Barcelona, ​​abril de 2021.