T’atreveixes amb Silence a fer millors les ciutats?

_be SILENCE 

PETJADA DE CARBONI

“La petjada de carboni es coneix com «la totalitat de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) emesos per efecte directe o indirecte d’un individu, organització, esdeveniment o producte». Tal impacte ambiental és mesurat duent a terme un inventari d’emissions de GEI o una anàlisi de cicle de vida segons la tipologia de petjada, continuant normatives internacionals reconegudes, tals com ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol entre altres. La petjada de carboni es mesura en massa de CO2 equivalent. Una vegada conegut la grandària i la petjada, és possible implementar una estratègia de reducció i/o compensació d’emissions, a través de diferents programes, públics o privats.”

0
KG

C02 NO EMÈS

PELS VEHICLES SILENCE

0
KM

KM RECORREGUTS VEHICLES SILENCE

Medi Ambient 1